728 x 90

Tag: kiến thức xe hơi

  • Hybrid là gì - Động cơ Hybrid làm việc ra sao?
  • Hybrid-Electric (HEVs) kết hợp các lợi ích của động cơ xăng và động cơ điện và có thể được cấu hình để có được các mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như cải thiện nền kinh tế nhiên liệu, năng lượng tăng lên, hoặc bổ sung năng lượng phụ trợ cho các thiết bị điện tử và công cụ điện.

  • Mazda cung cấp không giới hạn quãng đường đi bảo hành ở Canada
  • Bất kể khoảng cách điều khiển, chế độ bảo hành cơ bản bao gồm tất cả các bộ phận bị lỗi trong ba năm, các thành phần hệ thống truyền lực trong năm năm, tấm thân thủng kim loại trong bảy năm và hỗ trợ bên đường trong ba năm.

Ôtô xe hơi xe du lịch Cần Thơ

Thông tin Xe Ôtô mới nhất

Images và Videos

Danh mục thông tin Xe Ôtô

Danh mục Xe Ôtô, xe hơi, xe tải